Privatumo politika

Privatumo politika

Šis privatumo pranešimas skirtas jums informuoti apie su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos UAB „Eternit Baltic“, registruota būstinė: J. Dalinkevičiaus g. 2H, LT-08115, Naujoji Akmenė, Lietuva, registruota Registrų centre numeriu 110579290 (veikianti kaip duomenų valdytojas ir toliau vadinama „mes“, „mūsų“ ir „mus“), renka per tinklalapį www.eternit.lt (toliau vadinamą „Tinklalapiu“), kodėl mes renkame ir tvarkome tokius asmens duomenis, kokiu teisiniu pagrindu ir kaip mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate jūs ir kuriuos sužinome apie jus jums apsilankius Tinklalapyje. Naudodamiesi Tinklalapiu, jūs sutinkate su šiuo Privatumo pranešimu.

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis remdamiesi jūsų konkrečiu sutikimu. Kai tvarkant jūsų asmens duomenis yra reikalingas jūsų sutikimas, turite teisę bet kada atšaukti tokį sutikimą nepadarydami įtakos tokio tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.

RENKAMI ASMENS DUOMENYS

Mes renkame su jumis susijusius asmens duomenis (toliau vadinamus „Asmens duomenimis“) dviem būdais:

registruodami ir siųsdami informaciją, kurią nusprendžiate įvesti tam tikruose Tinklalapio puslapiuose. Ženklu „*“ pažymėtą informaciją būtina pateikti, kad mes galėtume įgyvendinti toliau minimus duomenų tvarkymo tikslus. Tarp tokių asmens duomenų, renkamų tiesiogiai iš jūsų, yra jūsų vardas ir pavardė, gimimo data arba amžius, asmeninis arba darbo adresas, asmeninis arba darbo el. pašto adresas, asmeninis arba darbo mobiliojo ar kitokio telefono numeris, pareigos, pranešimas ar kitokia asmeninė arba kontaktinė informacija, kurią mums pateikiate. Kitokios specifinės informacijos gali būti prašoma konkursų, loterijų, kitų akcijų ar kitos rinkodaros veiklos atveju įskaitant tekstinio, vaizdo ar garso turinio įkėlimą.
naudojant slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus pateikta toliau.

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Jūsų asmens duomenys naudojami tik tiek, kiek to reikia, kad mes galėtume:

atsakyti į jūsų tiesiogines užklausas, kaip nurodyta tuo metu, kai renkame jūsų asmens duomenis, ar kitaip nurodyta jums prieš naudojant jūsų asmens duomenis;
valdyti jūsų naudojimąsi Tinklalapiu įskaitant (kiek taikoma) jūsų dalyvavimą konkursuose, loterijose, kitose akcijose ar kitoje rinkodaros veikloje; bei
siųsti jums laiškus ar kitą rinkodaros informaciją apie mūsų prekių ženklų, susijusių bendrovių ir (arba) partnerių, su kuriais vykdome jungtines akcijas ar programas ir kurie gali jus dominti, pasirinkimą el. paštu / paštu / tekstinėmis žinutėmis (su sąlyga, kad davėte mums, su mumis susijusioms bendrovėms ir (arba) partneriams aiškų sutikimą tai daryti, kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus.

Mes galime derinti jūsų pateiktus asmens duomenis su kitais asmens duomenimis, susijusiais su jumis, kuriuos mes gavome tais pačiais tikslais iš kitų šaltinių įskaitant jei jūs pateikėte mums savo duomenis kitose vietose ar kitoje terpėje (pvz., socialiniuose tinkluose). Tie šaltiniai yra: „Facebook“, „Instagram“, „Linkedin“, „Youtube“, „VKontakte“.

Mes negalime naudoti jūsų asmens duomenų kitiems tikslams, kurie dar nenumatyti šiame Privatumo pranešime, išskyrus jei gaunamas pagal įstatymus galiojantis leidimas. Bet kuriuo atveju prieš naudodami jūsų asmens duomenis kitais tikslais, informuosime jus apie tokį šio Privatumo pranešimo pakeitimą. Jeigu vykdoma veikla, kuriai reikalingas sutikimas, mes netvarkysime jūsų asmens duomenų kitais tikslais prieš tai negavę jūsų sutikimo.

SPECIALIOS ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Mes nerinksime ir netvarkysime jokių su jumis susijusių specialių asmens duomenų kategorijų. Specialios asmens duomenų kategorijos apima duomenis, kurie atskleidžia rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus arba kitus panašaus pobūdžio įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetinius duomenis, biometrinius duomenis, tvarkomus siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Mes nenaudosime jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais prieš tai negavę jūsų aiškaus sutikimo, išskyrus kai tai daryti leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

Jeigu bet kuriuo metu nuspręsite, kad nenorite gauti komercinės ar reklaminės medžiagos iš mūsų, galite nemokamai ir nenurodydami jokio pateisinimo atsisakyti dalyvauti tiesioginės rinkodaros kampanijose ir neleisti ateityje tvarkyti jūsų asmens duomenų tokiais tikslais atsiųsdami mums el. laišką adresu „reklama@eternit.lt“ ir el. laiško temoje nurodyti „atsisakyti dalyvauti“. Arba galite pasinaudoti atsisakymo dalyvauti procedūra, pateikta bet kuriame jūsų iš mūsų gautame reklaminiame pranešime.

Atkreipkite dėmesį, kad atsisakę mūsų siunčiamų reklaminių pranešimų vis tiek gausite informaciją, susijusią su bet kuria sutartimi, kurią galėjote sudaryti su mumis.

AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Mes nesinaudosime automatizuotu sprendimų priėmimo procesu įskaitant profiliavimą, išskyrus kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Tokiu atveju informuosime jus apie su sprendimu susijusią logiką bei tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes jums.

DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS IR ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Mes neteiksime jūsų asmens duomenų jokiai trečiajai šaliai ir neatskleisime asmens duomenų, jeigu nebūsime gavę jūsų konkretaus leidimo, reikalingo norint vykdyti tarp jūsų ir mūsų sudarytą sutartį, arba kai toks asmens duomenų perdavimas yra leidžiamas ar privalomas remiantis įstatymais arba administracinės ar teisminės institucijos nurodymu.

Mes perduodame jūsų asmens duomenis toliau nurodytiems gavėjams, išvardytiems šiame puslapyje: https://www.eternit.lt.

Atkreipkite dėmesį, kad kai jūsų asmens duomenys perduodami duomenų tvarkytojams ar tretiesiems asmenims, esantiems už Europos ekonominės erdvės ribų, šalyse, kurių Europos Komisija nelaiko užtikrinančiomis tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, mes užtikriname, kad būtų imtasi tinkamų priemonių laikantis galiojančių nacionalinių ir Europos teisės aktų, susijusių su duomenų apsauga. Galite gauti tinkamų apsaugos priemonių, kurių imtasi, kopiją arba informaciją apie tai, kur jos pateikiamos, atsiųsdami mums el. laišką adresu reklama@eternit.lt.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos jūsų kompiuteryje ar kitame prietaise išsaugo tinklalapiai, kuriuose lankotės. Jie plačiai naudojami tam, kad tinklalapiai veiktų arba veiktų efektyviau, taip pat naudojami informacijai tinklalapio savininkams teikti.

Slapuko pavadinimas Domenas Galiojimo laikas Tipas
_cfduid .eternit.world May 27 2020 HTTP
_ga .eternit.world May 27 2021
ARRAffinity .www.eternit.world May 30 2020 Session, HTTP
_epiXSRF www.eternit.world May 30 2020 Host, Session, HTTP
_RequestVerificationToken www.eternit.world May 30 2020 07: Host, Session, HTTP
_hjIncludedInSample www.eternit.world May 30 2020  Host, Session
.EPiForm_BID www.eternit.world Aug 26 2019 Host, HTTP
.EPiForm_VisitorIdentifier www.eternit.world Aug 26 2019 Host, HTTP
ai_user www.eternit.world May 27 2020 Host, Session
ASP.NET_SessionId www.eternit.world May 30 2020 Host, Session, HTTP
consent_functional www.eternit.world May 30 2020 Host, Session
epslanguage www.eternit.world Jun 28 2019 Host

Bendra informacija apie naudojamus slapukus

Šiame Tinklalapyje naudojami slapukai, pvz., jūsų pageidaujamai kalbai išsaugoti, prisiminti, kad jūs atlikote amžiaus patikrinimą, tam, kaip jūs naudojatės Tinklalapiu, patikrinti naudojant „Google Analytics“, socialinės sąveikos su palaikomais išoriniais socialiniais tinklais funkcijoms vykdyti. Jums pirmą kartą apsilankius mūsų Tinklalapyje, pirmame puslapyje parodoma informacija apie privatumą ir „slapukų juosta“, kurioje pateikiama atitinkama formuluotė dėl sutikimo naudoti slapukus. Jeigu toliau aktyviai naudojatės Tinklalapiu ir aktyviai neprieštaraujate dėl slapukų naudojimo, jūs sutinkate, kad mes naudotume slapukus, ir toks turinys išsaugomas jūsų naršyklėje, kad tos informacijos nereikėtų kartoti kiekviename Tinklalapio puslapyje. Jeigu jūsų naršyklėje nėra sutikimo (pvz., jei ištrynėte slapukus), jums kitą kartą apsilankius Tinklalapyje, vėl parodoma „slapukų juosta“, kurioje pateikiama informacija apie privatumą. Mes galime įdiegti ir naudoti tam tikrus slapukus, kurių reikia dėl techninių priežasčių ir dėl kurių nereikalingas jūsų išankstinis sutikimas. Mes taip pat galime naudoti sesijos slapukus, kurie automatiškai ištrinami sesijos pabaigoje ir dėl kurių taip pat nereikalingas jūsų išankstinis sutikimas. Gavus jūsų sutikimą, gali būti įdiegiami ir naudojami kiti slapukai (pvz., slapukai, gerinantys naršymą, nes jie išsaugo įrašus apie tam tikrus duomenis, todėl jums nebereikia pakartotinai įvesti tokių duomenų kiekvieną kartą prisijungus), ir Tinklalapio turinys pritaikomas pagal jūsų pageidavimus. Visą aktualią informaciją apie šiame Tinklalapyje naudojamus slapukus rasite toliau pateiktoje lentelėje.

Kaip neleisti nustatyti slapukų

Jūs galite neleisti nustatyti slapukų atitinkamai pakoreguodami savo naršyklę. Iš tiesų dauguma žiniatinklio naršyklių leidžia tam tikru mastu kontroliuoti daugumą slapukų per naršyklės nustatymus. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip neleisti nustatyti slapukų, apsilankykite http://www.allaboutcookies.org.

Tačiau tokiu atveju tam tikros Tinklalapio ypatybės gali tinkamai neveikti ir jums gali būti neprieinamos kai kurios Tinklalapio funkcijos.

Kaip ištrinti / išjungti slapukus

Norint ištrinti / išjungti jūsų kompiuteryje nustatytus slapukus, dauguma žiniatinklio naršyklių leidžia visiškai išjungti naudojamus slapukus arba ištrinti konkrečių domenų / tinklalapių sukurtus slapukus. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žr. jūsų naršyklės pagalbos puslapį:

„Chrome“: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
„Internet Explorer“: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
„Firefox“: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
„Safari“: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
„Safari“ su „IOS“: https://support.apple.com/en-us/HT201265
„Opera“: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLALAPIUS

Tam tikrose Tinklalapio vietose galime pateikti nuorodas į trečiųjų šalių tinklalapius, kuriems netaikomas šis Privatumo pranešimas. Tos nuorodos taip pat pateikiamos, kad jums būtų patogiau, tačiau žinokite, kad mes nekontroliuojame tų trečiųjų šalių ar jų tinklalapių ir kad tos trečiosios šalys turi kitokį privatumo pranešimą, taikomą informacijai, renkamai iš jūsų, kai esate tų trečiųjų šalių tinklalapiuose. Siūlome jums atidžiai perskaityti visų tinklalapių privatumo pranešimus prieš pateikiant informaciją, pagal kurią jus galima atpažinti.

SAUGOJIMO TRUKMĖ

Mes saugosime jūsų asmens duomenis, kol to reikės siekiant įgyvendinti pirmiau aprašytus tikslus.

SAUGUMAS IR KONFIDENCIALUMAS

Mes ėmėmės techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių standartinę pramonės praktiką, siekdami užtikrinti tinkamą tvarkomų asmens duomenų saugumo lygį. Visgi norint užtikrinti saugumą, turi stengtis visi susiję veikėjai. Todėl siūlome prisidėti prie šių pastangų patiems imantis tinkamų saugumo priemonių įskaitant gerus slaptažodžius ir visų naudotojų vardų bei slaptažodžių (jei yra) laikymą paslaptyje.

VAIKAI TINKLALAPYJE

Šis Tinklalapis neskirtas jaunesniems negu 16 metų vaikams. Mes sąmoningai nerenkame jokios informacijos apie tokius asmenis. Jeigu manote, kad jūsų vaikas pateikė mums asmens duomenis, susisiekite su mumis el. paštu reklama@eternit.lt.

JŪSŲ TEISĖS

Bet kada galite pasinaudoti savo teise reikalauti prieigos prie su jumis susijusių asmens duomenų, juos ištaisyti arba, priklausomai nuo atvejo, ištrinti. Taip pat galite nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, arba pareikalauti apriboti duomenų tvarkymą ir pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą (priklausomai nuo atvejo) remiantis galiojančiu duomenų apsaugos įstatymu atsiųsdami pasirašytą prašymo formą ir savo asmens tapatybės kortelės, paso ar kito asmens dokumento kopiją el. paštu reklama@eternit.lt arba laišku adresu J. Dalinkevičiaus g. 2H, LT-85118, Naujoji Akmenė, Lietuva.

Atsisakyti reklaminių prenumeratų galite bet kuriuo metu. Tai padaryti galite:

  • Paspausdami nuorodą "Atsisakyti", bet kurio naujienlaiškio apačioje. Jums atsisakius naujienlaiškių, ateityje jų nebesiųsime, tačiau pasiliekame teisę su Jumis susisiekti klausimais, dėl kurių į mus kreipėtės.
  • Galite atnaujinti savo informaciją bet kuriuo metu apsilankę mūsų kontaktų saugojimo centre.

Kai tinkama, jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą nepadarydami įtakos tokio tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.

Kaip duomenų subjektas jūs turite teisę pateikti skundą prižiūrinčiajai institucijai (konkrečiai – Europos Sąjungos šalyje narėje, kurioje yra įprasta jūsų gyvenamoji vieta, darbo vieta arba kur įvyko pažeidimas), jeigu manote, kad su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia galiojančius teisės aktus, susijusius su duomenų apsauga.

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PAKEITIMAI

Šis privatumo pranešimas galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada keisti, modifikuoti, papildyti arba pašalinti šio Privatumo pranešimo dalis. Turėtumėte periodiškai patikrinti šį puslapį ir perskaityti naujausią šio Privatumo pranešimo versiją, nes jeigu toliau naudojatės šiuo Tinklalapiu po šių sąlygų pakeitimų paskelbimo, tai reiškia, kad priimate tuos pakeitimus.

Dėkojame, kad apsilankėte šiame Tinklalapyje.