Interneto svetainės naudojimo sąlygos

Interneto svetainės naudojimo sąlygos

Tai yra UAB „Eternit Baltic“ (įmonės kodas 110579290) – Lietuvoje registruota įmonė, kurios būstinė J. Dalinkevičiaus g. 2H, LT-08115, Naujoji Akmenė, Lietuva, yra www.eternit.lt (toliau vadinamą „Tinklalapiu“), interneto svetainė.

Turinys ir informacija, kurią UAB „Eternit Baltic“  pateikia šioje svetainėje (toliau – turinys), yra bendro pobūdžio. Nors turinys rengtas kruopščiai, UAB „Eternit Baltic“ negarantuoja jo tikslumo ir negali būti laikoma atsakinga dėl turinio klaidų, nepaminėjimų arba netikslumų. Jei norite remtis turiniu, turėtumėte nepriklausomai jį patikrinti.

UAB „Eternit Baltic“ suteikia jums leidimą vieną interneto svetainės medžiagos kopiją matyti arba įkelti į asmeninį kompiuterį [tik asmeninio naudojimo arba nekomercinių tyrimų tikslams] [su sąlyga, kad įtrauksite šią pastabą dėl autorių teisių:

„Autorių teisės 2020, UAB „Eternit Baltic“. Visos teisės saugomos. Konkrečiose srityse arba konkrečiuose svetainės puslapiuose gali būti pateikiamos specialios tam tikros programinės įrangos ir kitų elementų naudojimo taisyklės, o šiose Sąlygose gali būti pateikiama tik nuoroda į jas.

Šios svetainės turinys ir dizainas saugomas autorių teisių (ir (arba) kitų intelektinės nuosavybės teisių), priklausančių arba UAB „Eternit Baltic“, arba pagal licenciją trečiųjų šalių autorių teisių savininkams. Bet koks turinio naudojimas, kuris nėra aiškiai leidžiamas pagal šias sąlygas, gali pažeisti šias intelektinės nuosavybės teises. Jei pažeisite bet kurią šių Sąlygų nuostatą, leidimas naudotis turiniu automatiškai liausis galioti ir turėsite iškart sunaikinti kiekvieną turimą bet kurios šio turinio dalies kopiją. UAB „Eternit Baltic“ pasilieka teisę atlikti tokius veiksmus, kokius šiomis sąlygomis mato esant reikalinga.

Jūs negalite leisti ir neleidžiate kitam asmeniui kitaip, nei nurodyta pirmiau:

1) dauginti, skelbti, perduoti, platinti, skirstyti, įkelti, keisti, versti, pridėti, trinti,
šalinti arba klastoti turinį, šią interneto svetainę arba kurią nors jos dalį;

2) tiesiogiai arba netiesiogiai bandyti platinti arba koreguoti ar keisti turinį (visą arba dalį) arba šią svetainę.

Ši svetainė yra susieta su kitomis interneto svetainėmis. UAB „Eternit Baltic“  nėra atsakinga ir nepatvirtina tokių susietų svetainių turinio arba tikslumo. Tokias interneto svetaines naudojate savo rizika ir pagal jų naudojimo sąlygas.

Bet kuris asmuo, norintis pateikti nuorodą į šią svetainę, turi gauti išankstinį rašytinį UAB „Eternit Baltic“  leidimą.

[Prekių ženklai, naudojami šioje svetainėje, yra „Etex S.A.“, jos padalinių arba trečiųjų šalių licencijos savininkų prekių ženklai.]

Šios svetainės veikla reglamentuojama Lietuvos įstatymais. Lietuvos jurisdikcijos teismai turi išskirtinę teisę spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti naudojant šią svetainę. Šiuo požiūriu jūs neatšaukiamai pripažįstate ir sutinkate su Lietuvos teismų jurisdikcija ir neatšaukiamai atsisakote prieštarauti teisiniams veiksmams arba procesams, kuriuos vykdo šie teismai, arba bet kokiems ieškiniams, kurie būtų iškelti tokiais veiksmais arba procesais. Vis dėlto UAB „Eternit Baltic“ turi teisę imtis teisinių veiksmų prieš vartotojus užsienyje ir (arba) ten įgyvendinti prieš juos priimtus sprendimus.

UAB „Eternit Baltic“ negali būti laikoma atsakinga ir neprisiima teisinės atsakomybės tuo atveju, kai turinys ir (arba) interneto svetainė neatitinka įstatymų už Lietuvos jurisdikcijos ribų.

ŠIA SVETAINE VISUOMENEI LEIDŽIAMA NAUDOTIS SU SĄLYGA, KAD UAB „Eternit Baltic“ NEGALI BŪTI LAIKOMA NIEKAIP ATSAKINGA IR NEPRISIIMA TEISINĖS ATSAKOMYBĖS DĖL NUOSTOLIŲ ARBA ŽALOS, PATIRTOS DĖL ŠIOS SVETAINĖS ARBA JOS TURINIO NAUDOJIMO. ŠIAME PRANEŠIME NURODYTI APRIBOJIMAI TAIKOMI SUTARTIES PAŽEIDIMŲ, NEATSARGUMO, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO AR KITAIS ATVEJAIS. JIE TAIKOMI VISA PAGAL ĮSTATYMUS LEIDŽIAMA APIMTIMI.